SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
De blog…
apr 23rd, 2015 by roger

Het is lang geleden dat ik iets op deze blog heb geschreven.

De reden is de nieuwsbrief van de VVD Woensdrecht die ieder maand te vinden is op de website http://vvd-woensdrecht.nl/index.php/nieuwsbrief

Waar wij naar op zoek zijn is iemand onder de 40 jaar die onze fractie wil komen versterken en de ambitie heeft om bij de volgende verkiezingen voor Raadslid te gaan.

 

 

Coalitie vorming loopt
apr 9th, 2014 by roger

Sinds 27 maart 2014 maak ik weer deel uit van de Raad voor de periode 2014-2018.
De formatie van de coalitie draait op volle toeren en tijdens de Raad van 24 april moet het nieuwe college geïnstalleerd worden. Daarvoor moet het college programma en de verdeling van de portefeuilles afgerond zijn.

Leuk al die mensen die mij steunen ;)
feb 19th, 2014 by roger

abz-woensdrecht.nl  abzwoensdrecht.nl
akt-woensdrecht.nl  aktwoensdrecht.nl  alle-kernen-troef.nl
cda-woensdrecht.nl
d66-woensdrecht.nl   d66-zuidwesthoek.nl
pvdawoensdrecht.nl

Woensdrecht laat zich niet anexeren door BoZ
jan 23rd, 2014 by roger

ABZ zet het in de krant maar VVD Woensdrecht schreef het vorig jaar al in haar programma en publiceerde het.
Quote:
“2.7 De VVD gaat uit van een zelfstandige gemeente Woensdrecht die goed en efficiënt samenwerkt met buurgemeenten in de regio West Brabant waar gewenst en noodzakelijk.”

Het gehele programma lezen (klik)

Januari 2014
jan 14th, 2014 by roger

Het leek misschien een rustige maand voor buitenstaanders maar niets in minder waar.

De VVD organiseerde in onze regio diversen Masterclasses die ik samen met mijn dochter Annelie heb gevolgd. Annelie staat nummer 11 op de lijst van VVD Woensdrecht, ikzelf op nummer 3.
De Verkiezingscommissie is druk in de weer geweest met de komende campagne, wat er komt blijft nog even een verrassing.

Deze week beginnen de vergaderingen weer en de VVD Woensdrecht heeft van VVD Bergen op Zoom het item “Behoud het zwembad” overgenomen op Facebook.
Wij vinden het belangrijk dat het zwembad na 2015 behouden blijft in onze gemeente. Een zwembad is kostbaar dus moet er naar een juiste oplossing worden gezocht.
Op internet kunt u het onderzoek van het Mulier instituut er op na lezen (klik) hieruit blijkt dat mensen het tot een basisvoorziening van een gemeente vinden behoren.

November is weer voorbij
dec 2nd, 2013 by roger

In de maand november waren er verschillende opinie en inforaden.
De VVD heeft hierin een aantal stellingen ingenomen o.a. v.w.b. de groene bak, meerdere keren naar de milieustraat, parkeerplaatsen.

De VVD heeft zich vorige week nog hard gemaakt voor het constant onder de aandacht houden van ons bus probleem vanaf 2015. De provincie is aan zet om onze gemeente na 21:30 bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. De provincie geeft echter aan dat de concessiehouder, het busbedrijf, de extra ritten maar verliesgevend moet draaien…..wat een onzin de Provincie had het moeten afdwingen in de concessie.

Wij zijn ook druk bezig met de verkiezingscampagne en met de opleiding van onze mensen, waaronder ikzelf, m.b.t. masterclasses van de VVD.

Voor meer info verwijs ik u naar onze nieuwsbrief http://vvd-woensdrecht.nl/phocadownload/nieuwsbrief/vvd nieuwsbrief 2012 – 2013.pdf

Het is al weer oktober
okt 18th, 2013 by roger

De afgelopen weken is er veel gebeurd. We hebben een burgemeesters wisseling gehad en er zijn opinieraden en een gemeenteraad geweest.
Er is besloten dat de winkels in onze gemeente iedere zondag open mogen zijn tussen 08:00 en 20:00 uur. Een goede zaak, laat de ondernemer bepalen wanneer hij/zij denkt de beste zaken te doen. Ik ben benieuwd naar de resultaten over een jaar.

Speciale aandacht is geschonken aan het toekomstige busvervoer in onze gemeente. Vanaf 2015 zal dat er slechter op worden en niet alleen voor de kern Putte. Op dit moment moeten we de resultaten van de aanbesteding afwachten maar beter zal het niet worden. Een slechte zaak want er zijn vele mensen, vooral scholieren, die gebruik van deze bussen maken. En in het weekend naar en van Putte….dat wordt fietsen. Ook gaat de laatste bus naar en van Bergen op Zoom voortaan om 21:30…..hebben we in onze gemeente een avondklok voor het openbaar vervoer?

Wateroverlast op zondag 28 juli in Putte
jul 31st, 2013 by roger

Zaterdagochtend en avond kwam het water met bakken uit de hemel in onze gemeente.
Het resultaat was een verzakt wegdek in Woensdrecht, losse putdeksels, scholen met waterschade en weer wateroverlast in de Grensstraat van Putte.

Wateroverlast in Putte is vreemd omdat er voor vele tonnen geïnvesteerd is om dit te voorkomen.
De toenmalige wethouder Cees Jaspers gaf aan dat als er geen meter water in één keer naar beneden komt het geen probleem meer is.

Helaas zaterdagochtend 23,8mm en ’s nachts 39,4 ofwel samen nog geen 0,07m en het probleem is terug. De gemeente was snel met de antwoorden op mijn (VVD) vragen maar het is jammer dat een dergelijke hoeveelheid regen binnen 24 uur niet kan worden afgevoerd.

Betere Jeugdzorg in de buurt.
apr 15th, 2013 by roger

Tijdens de VVD Bestuurdersvereniging Noord-Brabant bijeenkomst op 23 maart j.l. stond het onderwerp “Betere Jeugdzorg in de buurt” op het programma.
Twee experts waren aanwezig: Brigitte van der Burg, VVD Tweede Kamer, woordvoerder Jeugdzorg en Alexander Wijers, VVD Provinciale Staten Noord-Brabant, woordvoerder Jeugdzorg.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Is dit een ordinaire bezuinigingsmaatregel? NEEN !. Het is een bezuinigingsmaatregel die bewerkstelligd wordt door het beter en tijdig organiseren van de zorg voor onze jeugd. Door tijdig te signaleren en te reageren kan vaak dure professionele hulp achterwege blijven.

Wist u dat in een gezin waar een vorm van jeugdzorg nodig is gemiddeld 6 tot 19 verschillende personen over de vloer komen voor het geven van hulp. Stelt u zich dat eens voor in uw gezin…..daar wordt het echt niet beter van. Op dit moment zijn er veel vaste contracten met bedrijven/instellingen maar er zijn veelal geen afspraken over de kwaliteit. Betaalt u privé aan een bedrijf waarvan u niet weet wat de kwaliteit van het werk is dat ze leveren? NEE Toch?

Brigitte van den Burg gaf duidelijk aan dat het goed zou zijn wanneer alle bestaande contracten en subsidies naar instellingen/bedrijven die met Jeugdzorg van doen hebben, zouden worden opgezegd. Deze zijn namelijk onbetaalbaar en vaak ook onnodig in de toekomst. Alexander Wijers gaf aan dat de Provincie al haar betreffende contracten per 1-1-2015 heeft beëindigd.

Per 1 mei a.s. moet de gemeente weten welke kinderen welke zorg krijgen. Ook moet dan bekend zijn welke financiën met welke kortingen er komen. De gemeente moet zijn zorg alleen afnemen bij de aanbieders die de 10 “outcome criteria”  hebben ingevuld zodat je weet wat je inkoopt. Koop zorg in die je nodig hebt en sluit geen langdurige contracten af, is het advies. Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) zal ook zijn beste beentje voor moeten zetten; op dit moment krijgen ze landelijk slechte evaluaties. Bijvoorbeeld: In Amsterdam gaan de mensen wel naar de Opvoedpoli maar niet naar het ernaast gelegen CJG…… – dat geeft toch te denken.

Onze gemeente gaat, met de 18 andere West-Brabantse gemeenten, werken met Lifebook. Er komt 1 contactpersoon per gezin waardoor de kans dat een kind tussen wal en schip geraakt aanzienlijk kleiner wordt. De gemeente moet wel de beleidsvrijheid van de hogere overheid hiervoor krijgen. Sturing is belangrijk omdat de jeugdzorg belangrijk is en omdat de kosten en de effectiviteit in balans moeten zijn. VVD wethouders moeten jeugdzorg op zich nemen en het VVD uitgangspunt de-medicaliseren (er niet direct een medisch probleem van maken) uitdragen. De VVD is ook voorstander van een registratie van de kwaliteit van de jeugdzorg medewerkers, een soort BIG-register.

We kunnen als lokale overheid en zelfs als samenwerkingsverband van 19 gemeenten niet alles.
Expertise van exceptionele beelden moet waarschijnlijk landelijk, denk bv. aan loverboys, jeugdreclassering. De kosten hiervan zijn niet te dragen voor een gemeente; jeugddetentie kost ongeveer  € 180.000,- per jaar/per kind. De VNG is uitgedaagd om een deel van het gemeentefonds hiervoor te reserveren zodat ook excessen in een kleine gemeente kunnen worden opgepakt. Onze gemeente  is goed bezig om het geheel van transities op een juiste wijze samen te laten komen. Er is een werkgroep met ambtenaren, collegeleden en raadsleden om het geheel in goede banen te leiden voordat het naar een komende Inforaad gaat.

Het samenwerkingsverband tussen de 19 gemeenten heeft een gezamenlijke website http://www.voordejeugdwestbrabantwest.nl/  waarop u meer informatie kunt vinden.

Opinieraden Raadsvergadering tot eind maart
apr 1st, 2013 by roger

Het komt voor sommigen misschien wat vreemd over, maar een sociale VVD’er bestaat echt. Helaas wordt wel eens ten onrechte de fout vaak gemaakt te denken dat de VVD niet sociaal zou zijn.
Wij gaan uit van wat mensen kunnen….je hebt misschien een beperking maar je bént niet je beperking.
Welzijn is de, voor iedereen unieke, balans tussen gezondheid, sociale relaties, carrière en inkomen.
Om het welzijn van de mensen te kunnen behouden, zijn er aanpassingen nodig om de WMO te laten voortbestaan. Er moet een vangnet zijn, nu en ook in de toekomst.

Inderdaad, het “RECHT OP” verdwijnt, maar dat was en is niet betaalbaar. “Wat heeft iemand nodig?” is een relevantere vraag dan “Waar heeft iemand recht op?”

Bezuinigingen zijn dan ook nodig en wij proberen die reëel en met een zo laag mogelijk maatschappelijk effect te realiseren.

Een voorbeeld:
De gemeente geeft € 200.000,- per jaar uit aan scootmobielen en € 100.000,- per jaar aan rolstoelen.
Is het dan vreemd om bijvoorbeeld een groot aantal scootmobielen 3 maanden gedurende de winter te stallen, niet te huren, zodat daardoor € 36.000,- minder wordt uitgegeven???? NEEN !

Wanneer een scootmobiel niet of zeer weinig gebruikt wordt kost dit veel geld…men heeft er RECHT op, dat klopt,…maar een eigen bijdrage van € 20,- per maand (zolang de maximale eigen bijdrage nog niet is bereikt) is misschien een stimulans om dan toch maar geen scootmobiel te nemen of die samen met iemand te delen. Is het dan vreemd om zo tot € 72.000,- besparing te komen  ??????. NEEN !

Nog een voorbeeld:
Huishoudelijke hulp is zeer kostbaar. De werkster thuis kost de gemeente € 23,- per uur, terwijl dat een jaar of 3 geleden nog maar € 14,- was. Betaalt u € 23,- per uur voor uw werkster ?.  Wij vinden dan ook dat de voorgestelde € 20,80 (het gemiddelde volgens Deloitte) een beter bedrag is bij de afname die wij doen. De overhead is op dit moment te hoog. De geschatte besparing bedraagt zo’n € 140.000,-

Vindt u ook niet dat als je een PGB (persoonsgebonden budget) krijgt dat dit ook daadwerkelijk moet worden gebruikt voor zorg? Wij vinden van wel.

Inderdaad, alles is mogelijk maar niet tegen iedere prijs. Dat lijkt vooralsnog het meest eerlijk tegenover het individu maar ook tegenover de maatschappij die voor de kosten moet opdraaien; en de maatschappij, dat zijn u en ik.   …eerlijk toch…   Iedereen moet ook naar nut en noodzaak kijken als het om zijn eigen portemonnee gaat.

De VVD is voorstander van het minimale bezuinigingsbedrag zoals in het voorstel tijdens de raadsvergadering is aangegeven zeker nu een eventueel overschot in een WMO reserve gaat zodat het op andere momenten weer kan worden ingezet. WMO geld blijft op deze manier WMO geld. Woensdrecht vergrijst en een juiste WMO invulling moet er blijven.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa